Homestaging

Homestaging je jedna z najúčinnejších foriem zvýšenia atraktivity predávanej nehnuteľnosti. 

Cieľom homestagingu je zvýšenie záujmu o kúpu nehnuteľnosti.

Homestaging v zariadených nehnuteľnostiach je možný a je skôr o drobných úpravách, najväčší efekt ale prináša v nezariadených nehnuteľnostiach, kde poskytne úplne iný pohľad na priestor predávanej nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosť možno upraviť aj virtuálne, VIZUALIZÁCIOU