Marketing

Moja rada pre každého, kto chce dobre predať nehnuteľnosť je, aby predal v optimálnom čase, keď je predať rozhodnutý, za optimálnu cenu.

A na to, aby sa predaj mohol uskutočniť v optimálnom čase, potrebuje využiť marketingové nástroje, aby oslovil cieľovú skupinu kupujúcich. A rozhodujúcich je prvých niekoľko dní od zverejnenia ponuky. 

Pri náboroch nehnuteľností do predaja robím majiteľom SWOT analýzu ich nehnuteľnosti, kde okrem iného odporúčam aj cieľovú skupinu potenciálnych kupujúcich.

Na túto skupinu sa orientuje marketing, inzertné a propagačné aktivity.

Najprv dôsledná príprava, nastavenie kanálov a následné zverejnenie ponuky.

Vyhľadávače, sociálne siete, realitné portály, tlačová inzercia, letáková inzercia, mailing / SMS pre v minulosti neuspokojených klientov...

Kvalitný marketingový plán, kvalitne zrealizovaný, prinesie kvalitný bezproblémový predaj, pri ktorom budú spokojní ako predávajúci, tak aj kupujúci.

CHCETE AJ VY PREDAŤ ČO NAJLEPŠIE?