Odovzdanie nehnuteľnosti

Neoddeliteľnou súčasťou mojich služieb a celkovo v RK RE/MAX NaMax je aj fyzické odovzdanie nehnuteľnosti kupujúcemu.

Stavy meračov, odovzdávané kľúče, dokumenty k nehnuteľnosti, kontakty, to všetko je súčasťou odovzdávacieho protokolu.

Pôvodný aj nový majiteľ dostanú podklady na prehlásenie energií, pokiaľ je to možné, tak sa prehlásia priamo pri odovzdaní nehnuteľnosti.

Súčasťou odovzdania je aj informácia o zákonných povinnostiach a lehotách účastníkov prevodu nehnuteľnosti.